Ο Συνεταιρισμός επίσημο μέλος του δικτύου Gaiasense

Ο Συνεταιρισμός με την ένταξή του στο επίσημο δίκτυο συνεργατών του Gaiasense, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να αποκτήσουν την εφαρμογή gaiasense1 και gaiasense2.

Σύντομα θα έχουμε περισσότερα νέα για τις δυνατότητες και την χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών.