Καλλιέργειες 2022 · Μέρος 1ο

Δυναμικά ξεκίνησε η νέα καλλιεργητική χρονιά για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ορχομενού με μια ακόμη ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δράση που έλαβε χώρα στις 28 Μαρτίου, στην κεντρική αίθουσα του Δημαρχείου του Ορχομενού. Εν όψει της επερχόμενης περιόδου καλλιέργειας βαμβακιού, παρουσιάστηκαν θέματα για τις νέες ποικιλίες που θα καλλιεργηθούν, ποιες πρακτικές πρέπει να ακολουθηθούν και ποιες όχι, ψηφιακά εργαλεία στην υπηρεσία του αγρότη καθώς και ενημέρωση για την εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό για την οποία θα ακολουθήσει ξεχωριστό άρθρο.

Λανθασμένες πρακτικές του 2021

Η Δρ. Δήμητρα Λόκα, Ερευνήτρια του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασε στα μελή λανθασμένες καλλιεργητικές πρακτικές, βασισμένες σε πραγματικές περιπτώσεις των καλλιεργειών του συνεταιρισμού της περασμένης καλλιεργητικής περιόδου.

Ψηφιακές εφαρμογές και drone

Στην συνέχεια ο ερευνητής του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης “Beyond” του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ηλίας Τσούμας παρουσίασε τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα των ψηφιακών εργαλείων πρόβλεψης που είχαν το 2021 για πρώτη φορά στη διάθεσή τους οι αγρότες. Εξήγησε τη σημασία συνέχισης χρήσης τους για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και τις βελτιώσεις που θα γίνουν στην επιτόπια παρατήρηση. Για την επίτευξη της αναβάθμισης των αποτελεσμάτων και την σωστότερη αποτύπωση των αγροτεμαχίων, ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο θα διαθέτει από φέτος εκπαιδευμένο χειριστή drone.

Νέες ποικιλίες και εκπαιδευτικό ταξίδι

Τέλος ο Γενικός Διευθυντής του ΑΣ Ορχομενού Βασίλης Τσαγαλάς, παρουσίασε τις νέες ποικιλίες βάμβακος και τις οικονομικές συμφωνίες που τις ακολουθούν για την τρέχουσα περίοδο. Η συνάντηση έκλεισε με την παρουσίαση αναλυτικού προγράμματος του εκπαιδευτικού ταξιδιού στο Βέλγιο και την Γαλλία (θα ακολουθήσει σχετικό άρθρο και φωτογραφικό υλικό).