HEMP_RESTART

Ρεπορτάζ της 1ης Ημερίδας του Έργου "Επανεκκίνηση της Καλλιέργειας Βιομηχανικής Κάνναβης με Καινοτομικές Προσεγγίσεις"

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 11:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Ορχομενού (Πέτρινα) ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού πραγματοποίησε την Ημερίδα Hemp_Restart Επανεκκίνηση της Καλλιέργειας Βιομηχανικής Κάνναβης με Καινοτομικές Προσεγγίσεις.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας εκπρόσωποι των μελών/εταίρων της ομάδα του Μέτρου 16, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εξέλιξη του έργου από τη δική τους θέση.

Την ημερίδα άνοιξε η Δρ. Ελένη Τσαλίκη από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ξεκινώντας με την αναδρομή της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Εστίασε στην προσφορά του Ινστιτούτου μέσα από μελέτες και πειραματισμούς στην καλλιέργεια από το 2016, όπου και νομιμοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια ο γεωργός και μέλος του Συνεταιρισμού Γιάννης Ζαννιάς παρουσίασε τις προσπάθειες που έχουν γίνει στη καλλιέργεια από το 2018, δίνοντας έμφαση στα άτομα που έχουν εμπλακεί άμεσα καθώς και στις καινοτομίες που έχουν επιτευχθεί ως τώρα.

Δρ. Ελένη Τσαλίκη (ΙΓΒΦΠ -ΕΛΓΟ)
Γιάννης Ζαννιάς (ΑΣΟΟ)

Σειρά πήρε από την Cloudpharm ο Δρ. Παναγιώτης Ζουμπουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου ανέπτυξε τη σημασία που έχουν για το σώμα μας τα προϊόντα που προέρχονται από βιομηχανική κάνναβη, όπως επίσης και τα ανεξερεύνητα πεδία που απομένουν να ανακαλυφθούν.

Τέλος ο Κώστας Κανάρογλου (CannaInnov) από τον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας μίλησε για τις προκλήσεις της αγοράς και για το μεγάλο κενό που υπάρχει ακόμα για τα προϊόντα βιομηχανικής κάνναβης να καλύψουν καθημερινές ανάγκες είτε ως συμπλήρωμα διατροφής είτε ως προϊόν με φαρμακευτικές ή αναλγητικές ιδιότητες.

Δρ. Παναγιώτης Ζουμπουλάκης (Cloudpharm)
Κώστας Κανάρογλου (CannaInnov)

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε διάλογος του κοινού και των εκπροσώπων των φορέων, όπου συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν την καλλιέργεια αλλά και την προώθηση των προϊόντων.

Το ραντεβού για τη 2η ημερίδα του έργου ανανεώθηκε για το τέλος του 2024 όπου θα παρουσιαστούν τα ολοκληρωτικά συμπεράσματα του συνόλου του Μέτρου 16, αυτή τη φορά στην Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή την ημερίδα έγινε αφιέρωμα στην εκπομπή “ΥΠΑΙΘΡΟΣ” του δημοσιογράφου Γιάννη Σάρρου στο STAR-ΛΑΜΙΑΣ, όπου η καλεσμένη Δρ. Ελένη Τσαλίκη ανέλυσε σε βάθος τις πτυχές του προγράμματος. Την εκπομπή μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link:
https://digitalstar.gr/media/657b20e2d09eed/

ΚΑΠ: Ποιες είναι οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας και πώς θα δοθούν οι επιδοτήσεις

Τα 9 πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης

Συμμόρφωση των δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων με το σύστημα αιρεσιμότητας προκειμένου να τους χορηγηθεί η βασική εισοδηματική ενίσχυση, εκτός της ενεργοποίησης δικαιωμάτων, απαιτεί το σύστημα των αγροτικών πληρωμών, όπως αυτό θα «τρέξει» με τη νέα ΚΑΠ 2023 – 2027.

Ειδικότερα, το σύστημα της αιρεσιμότητας περιλαμβάνει κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) και πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ) της συνολικής γεωργικής έκτασης που κατέχεται από τον παραγωγό.

Συγχρόνως, το σύστημα επιβάλλει δεσμεύσεις για το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων, τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων.

Μάλιστα, όποιος ενεργός αγρότης δεν συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις του συστήματος της αιρεσιμότητας, τον περιμένει διοικητική κύρωση.

Τα πρότυπα

Έτσι, σύμφωνα και με τις τελευταίες εφαρμοστικές αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ, το σύστημα της αιρεσιμότητας περιλαμβάνει 9 πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ).

Συνοπτικά τα πρότυπα ΚΓΠΚ που περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ είναι τα ακόλουθα:

α) ΚΓΠΚ 1: Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμών βοσκοτόπων σε σχέση με τη γεωργική έκταση,

β) ΚΓΠΚ 2: Προστασία υγροτόπων και τυρφώνων,

γ) ΚΓΠΚ 3: Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας,

δ) ΚΓΠΚ 4: Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων,

ε) ΚΓΠΚ 5: Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους,

στ) ΚΓΠΚ 6: Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες,

ζ) ΚΓΠΚ 7: Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη εκτός από την καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό,

η) ΚΓΠΚ 8: Ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, για όλες τις γεωργικές εκτάσεις, διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου και απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών,

θ) ΚΓΠΚ 9: Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν οριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Συμμόρφωση με την κοινωνική αιρεσιμότητα

Περαιτέρω για την χορήγηση της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης, απαιτείται και η συμμόρφωση με την κοινωνική αιρεσιμότητα.

Και σε αυτή την περίπτωση όταν ένας ενεργός γεωργός δεν συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις της κοινωνικής αιρεσιμότητας, τότε υπόκεινται σε διοικητική κύρωση.

Η κοινωνική αιρεσιμότητα επιβάλλει δεσμεύσεις στους τομείς της απασχόλησης και της υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Οι αγρότες συμμορφώνονται το αργότερο έως 1/1/2025.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για την απαίτηση τήρησης του συστήματος της αιρεσιμότητας και τις διοικητικές κυρώσεις μη τήρησής τους κατά την υποβολή της ΕΑΕ κάθε έτους.

Διευκρινήσεις από το ΥπΑΑΤ για μισθωτήρια, ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

Απόδειξη νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων που θα δηλωθούν στο ΟΣΔΕ

Διευκρινήσεις από το ΥπΑΑΤ για μισθωτήρια, ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (κτηματολόγιο).

Διευκρινήσεις από το ΥπΑΑΤ για μισθωτήρια, ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (κτηματολόγιο).

Σε συνέχεια ερωτημάτων αγροτών και οργανώσεων τους και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του κτηματολογίου στη χώρα καθώς και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την σωστή προετοιμασία των αγροτών και τα οποία, θα περιληφθούν στην σχετική εγκύκλιο του ΟΣΔΕ 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων

1. Όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

2. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του Α.Τ.ΑΚ ανά περίπτωση.

3. Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Β. Αναγραφή – ΚΑΕΚ: Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023

2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ)

Γ. Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ: Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου

1. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου  ελέγχου της νόμιμης κατοχής.

2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

2.1 Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ,

2.2 Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.

Με συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ μέσω Web Services απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για να μην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στην διάθεσή τους τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε περιπτώσεις εντοπισμού δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών εγγράφων.

Δ. Δημόσιες εκτάσεις:

Οι δημόσιες εκτάσεις θα υπάρχουν στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS) ώστε να το γνωρίζουν οι παραγωγοί κατά την ψηφιοποίηση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δημόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη.

Πηγή: Αγρότυπος

Αποτελέσματα Ημερίδας “ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027”

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα
NEA KAP 2023-2027
"Προκλήσεις, Ευκαιρίες & Προβληματισμοί"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα με θέμα: ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 από τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό Ορχομενού σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ διοργανώνει την περασμένη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Ορχομενού “Πέτρινα”.

Οι εισηγητές της ημερίδας ανέπτυξαν τις προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει ο αγρότης έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει μέρος του εισοδήματός του από την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με την μορφή επιδοτήσεων.

Έγινε εκτενής ανάλυση των προβληματισμών της μετάβασης σε μία γεωργία με όλο και πιο πράσινη προσέγγιση. Αναφέρθηκε επίσης η συμβολή της κρίσης της πανδημίας, καθώς και της πιο πρόσφατης πολεμικής κρίσης στην Ουκρανία και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν τον γεωργικό τομέα.

Δεν παραλήφθηκε η επισήμανση των νέων υποχρεώσεων στις καλλιεργητικές πρακτικές για την αποφυγή ποινών που θα μειώσουν  το ποσό της επιδότησης.

Τέλος αναλύθηκαν τα νέα οικολογικά σχήματα γνωστά και ως eco-schemes, τα οποία συμπληρώνουν με τις δράσεις τους, το υπόλοιπο από το ποσό της βασικής ενίσχυσης που θα μειωθεί με την έναρξη της νέας ΚΑΠ.

Έγινε ξεκάθαρη η κατεύθυνση σε πιο “πράσινες” πρακτικές και δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στη συμμετοχή συλλογικών σχημάτων (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών κ.α.) τα οποία παρέχουν με μεγαλύτερη ευκολία βοήθεια στους παραγωγούς.

Οι ομιλητές με σειρά παρουσίασης ήταν οι παρακάτω:
Χαράλαμπος Κασίμης, ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ.
Μόσχος Κορασίδης, Γενικός διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Πρώην Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ.
Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ Κεντρικής Ελλάδας και Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων.

Ευφυής Γεωργία στην καλλιέργεια σιτηρών για τον Συνεταιρισμό

Το λογισμικό της Ιταλικής Hort@ στην υπηρεσία των μελών του Συνεταιρισμού

Η νέα συνεργασία του Α.Σ. Ορχομενού με τη Barilla στον χώρο της συμβολαιακής γεωργίας στο σκληρό σιτάρι, ξεκινάει με μία ακόμα καινοτομία. Η Ιταλική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Hort@, εγκατέστησε στην περιοχή του Ορχομενού έναν επίγειο σταθμό, ο οποίος θα στέλνει δεδομένα παρακολούθησης στις καλλιέργειες σίτου της περιοχής.

Ο κάθε αγρότης με τη βοήθεια εξειδικευμένου υπαλλήλου του συνεταιρισμού, εισάγει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, δομή εδάφους κτλ.) καθώς επίσης και λεπτομέρειες της σποράς όπως ημερομηνία σποράς, ποικιλία σπόρου, κιλά/στρέμμα κ.α.

Το σύστημα επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία και σε συνδυασμό με τον στόχο του αγρότη σε απόδοση σε κιλά, τον ενημερώνει για τις ανάγκες του φυτού σε λίπανση. Παράλληλα τον ειδοποιεί αυτόματα στο κινητό του για πιθανές προσβολές, έτσι ώστε ο αγρότης να μπορέσει να δράσει έγκαιρα για να προστατεύσει την παραγωγή του.

Όσοι αγρότες συμμετέχουν στο πρόγραμμα σιταριού 22-23 του Συνεταιρισμού και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, καλούνται να περάσουν από τα γραφεία του Συνεταιρισμού για να δώσουν τα στοιχεία τους.

Σιτηρά 2022-2023

Σπορά, καλλιέργεια και ποικιλίες

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Α.Σ.Ορχομενού, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στον συνεδριακό χώρο “Πέτρινα”, με θέμα “Σιτηρά 2022-2023 σπορά-καλλιέργεια και ποικιλίες”.

Στην ημερίδα τα θέματα εισηγήθηκαν ο εκπρόσωπος της MAVERICK S.A. κ. Σάββας Παυλίδης και o υπεύθυνος αγορών πρώτων υλών της BARILLA κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν από τον κ. Σάββα Παυλίδη, όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες των καλλιεργειών των συγκεκριμένων ποικιλιών έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ποσοτική απόδοση με τα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Επίσης ο Γενικός Διευθυντής Πρώτων Υλών της Barilla Hellas, μας μίλησε για τη σημασία της ποιότητας της πρώτης ύλης για την επίτευξη δημιουργίας των κορυφαίων ζυμαρικών της Barilla που όλοι γνωρίζουμε.

Σάββας Παυλίδης
Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης

Στο τέλος της συγκέντρωσης, έγινε διάλογος μεταξύ των ομιλητών και του κοινού. Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή των γεωργών στην συζήτηση όπου δόθηκε εξίσου μεγάλη βαρύτητα στο εμπορικό και συμβολαιακό καθώς και στο καλλιεργητικό κομμάτι του σιταριού.

Με αυτή την εκδήλωση επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο, η έναρξη της συνεργασίας των εταιριών MAVERICK (Αφοι Παυλίδη) και BARILLA και του Α.Σ. Ορχομενού, η οποία αναβαθμίζει την καλλιέργεια του σιταριού ως μία από τις κύριες στην περιοχή μας, την τοποθετεί δίπλα σε πιο δυναμικές όπως αυτές του βαμβακιού και της μηδικής, ειδικά τώρα που οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία έχουν αλλάξει κατά πολύ το σκηνικό προμήθειας πρώτων υλών σε παγκόσμιο, αλλά ακόμα περισσότερο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χάρτης Σποράς Βάμβακος 2022

Οι σπορές βάμβακος έχουν ήδη ξεκινήσει και θα εντατικοποιηθούν μετά την Κυριακή του Πάσχα. Ο καιρός είναι σύμμαχος στην όλη διαδικασία, αλλά μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο φύτρωμα. Ο Συνεταιρισμός προσφέρει δωρεάν στους αγρότες όλης της ευρύτερης περιοχής του Ορχομενού και για το 2022, το καλύτερο εργαλείο για ακριβέστερη σπορά με επιτυχία στο φύτρωμα και στην παραγωγή.

Χάρτης Σποράς Βάμαβακος 2022

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΧΑΡΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ μπαίνουμε στην σελίδα με την πρόγνωση σποράς, όπου μπορούμε να περιηγηθούμε στην περιοχή του Ορχομενού. Ο χάρτης είναι καλυμμένος από χρώματα τα οποία κατηγοριοποιούν το ρίσκο σποράς τη συγκεκριμένη μέρα. Έτσι έχουμε το κόκκινο το οποίο αποτρέπει οποιαδήποτε σπορά, το κίτρινο με υψηλό ρίσκο, το ανοιχτό πράσινο με χαμηλό ρίσκο και το σκούρο πράσινο μας προτρέπει να σπείρουμε μιας και οι συνθήκες είναι ιδανικές. Ο χάρτης ανανεώνεται καθημερινά το μεσημέρι στις 12:00.

Πίσω από τη δημιουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής βρίσκεται το τμήμα Beyond και το πρόγραμμα e-shape του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα του ΑΣ Ορχομενού με ειδίκευση στον προγραμματισμό και την παρατήρηση.

Η πολύπλοκη διαδικασία δημιουργίας του χάρτη περιλαμβάνει στοιχεία των δορυφόρων που επισκέπτονται την περιοχή, μετεωρολογική πρόβλεψη και σωστές πρακτικές καλλιέργειας βάμβακος. Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (machine learning) αναλαμβάνει τον ρόλο του μαέστρου για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Για το 2022 οι επιστήμονες έχουν στη διάθεσή τους τα στατιστικά στοιχεία το 2021, τα οποία μας βοηθούν να έχουμε ακόμα ακριβέστερες προβλέψεις.

Καλούμε όλους τους αγρότες να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή και να επωφεληθούν από αυτή, για να έχουν μία επιτυχημένη σπορά και μία ακόμα καλύτερη παραγωγή για το 2022!

Καλά φυτρώματα!

* Για τους αγρότες που δεν διαθέτουν smartphone ή προσωπικό υπολογιστή, μπορούν να έρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού στην αίθουσα υποδοχής για να ενημερώνονται από τον Χάρτη Σποράς σε μεγάλη οθόνη.

Ταξίδι Βέλγιο-Γαλλία 2022

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού μέσω χρηματοδότησης του Μέτρου 9 για την Ομάδα Παραγωγών Βάμβακος, πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στο Βέλγιο και την Γαλλία. Η διοργάνωση της έγινε με τη βοήθεια του τουριστικού γραφείου, Green Greece Go Tours, με εξειδίκευση στο αγροτουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμμετείχαν 40 άτομα, μέλη του συνεταιρισμού και οι συνοδοί τους.

Γαλλία – Επίσκεψη σε φάρμα και παρουσίαση Αναγεννητικής Γεωργίας

Η ομάδα είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί αγροτική φάρμα στην Βόρεια Γαλλία, 40 χλμ. έξω από την πόλη της Lille και να έρθει σε επαφή με τις πρακτικές της Αναγεννητικής Γεωργίας. Ο αγρότης και ιδιοκτήτης της φάρμας, εφαρμόζει τις πρακτικές της Αναγεννητική Γεωργίας πάνω από δέκα χρόνια, καλλιεργώντας πατάτες, παντζάρια, σιτάρι και διάφορα όσπρια. Κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα, τα εμπορεύονται και τα προωθούν αντίστοιχοι Συνεταιρισμοί. Μας εξήγησε την σημασία της υγείας και της ζωής της βιοποικιλότητας στο χώμα και πως αυτό αντανακλάται στην παραγωγή και την φυσική λίπανση του χωραφιού. Από τη μία παρατηρείται αύξηση της παραγωγής και από την άλλη μείωση της αζωτούχας λίπανσης, καθώς αυτή καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από την εδαφοκάλυψη που υπάρχει ανάμεσα στις κύριες σπορές.

Σημαντικές επίσης ήταν και οι οικολογικές παρεμβάσεις στα σύνορα των χωραφιών με φύτευση φυσικών φραχτών για να προστατεύουν τις καλλιέργειες από τους δυνατούς ανέμους, καθώς και ειδική διαμόρφωση της μορφολογίας του εδάφους για την καλύτερη συγκράτηση των υδάτων. Τέλος τα κλαδέματα των φραχτών καλύπτουν την καύσιμη ύλη για τη θέρμανση των βοηθητικών κτηρίων και σπιτιών για έναν ολόκληρο χρόνο.

Βέλγιο – Επίσκεψη στην παραδοσιακή Ζυθοποιία Cantillon στις Βρυξέλλες.

Η ομάδα του Συνεταιρισμού επισκέφτηκε και ξεναγήθηκε στην παραδοσιακή Ζυθοποιία Cantillon στο κέντρο των Βρυξελλών. Η συγκεκριμένη ζυθοποιία είναι μικρού μεγέθους και περιορισμένης παραγωγής, καθώς δεν χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα ψύξης οπότε ο αριθμός παρτίδων παραγωγής εξαρτάται άμεσα από την εξωτερική θερμοκρασία. Επίσης η ωρίμανση γίνεται με φυσικό τρόπο σε ξύλινα βαρέλια πριν από την τελική εμφιάλωση. Συνοπτικά, για να βγει μία παρτίδα στην κατανάλωση θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δυόμιση χρόνια. Χρησιμοποιείται πάντα ντόπιος φρέσκος λυκίσκος και το κριθάρι είναι επίσης από την ίδια περιοχή. Αξίζει να επισημάνουμε ότι τα υπολείμματα του βρασμού (κριθάρι), δίνονται στους αγρότες που με τη σειρά τους τα χρησιμοποιούν ως λίπασμα ή ως ζωοτροφή. Τέλος σε κάποιες από τις μπύρες τους, χρησιμοποιούν φρέσκα φρούτα για να δώσουν μια ιδιαίτερη γεύση.

Τα μέλη του Συνεταιρισμού είχαν μία μεγάλη ευκαιρία να δουν από κοντά και να γνωρίσουν επαγγελματίες του χώρου τους, να μάθουν για νέες μεθόδους καλλιέργειας που μπορούν να βελτιώσουν το εισόδημά τους καθώς και να μειώσουν τα έξοδά τους σε καύσιμα και αναλώσιμα λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Η δυνατότητα του να μπορεί κανείς να ταξιδέψει καθώς και τα πλεονεκτήματα που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες στην εποχή μας, μάς κάνουν πιο προσιτή την σχέση και τις συνεργασίες εκτός του στενού γεωγραφικού μας χώρου όπου έχουμε μεγαλώσει και συνηθίσει. Είναι στο χέρι μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που μας δίνονται και να αποκτήσουμε εξωστρέφεια και χρήσιμες γνώσεις.

Καλλιέργειες 2022 · Μέρος 1ο

Δυναμικά ξεκίνησε η νέα καλλιεργητική χρονιά για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ορχομενού με μια ακόμη ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δράση που έλαβε χώρα στις 28 Μαρτίου, στην κεντρική αίθουσα του Δημαρχείου του Ορχομενού. Εν όψει της επερχόμενης περιόδου καλλιέργειας βαμβακιού, παρουσιάστηκαν θέματα για τις νέες ποικιλίες που θα καλλιεργηθούν, ποιες πρακτικές πρέπει να ακολουθηθούν και ποιες όχι, ψηφιακά εργαλεία στην υπηρεσία του αγρότη καθώς και ενημέρωση για την εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό για την οποία θα ακολουθήσει ξεχωριστό άρθρο.

Λανθασμένες πρακτικές του 2021

Η Δρ. Δήμητρα Λόκα, Ερευνήτρια του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασε στα μελή λανθασμένες καλλιεργητικές πρακτικές, βασισμένες σε πραγματικές περιπτώσεις των καλλιεργειών του συνεταιρισμού της περασμένης καλλιεργητικής περιόδου.

Ψηφιακές εφαρμογές και drone

Στην συνέχεια ο ερευνητής του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης “Beyond” του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ηλίας Τσούμας παρουσίασε τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα των ψηφιακών εργαλείων πρόβλεψης που είχαν το 2021 για πρώτη φορά στη διάθεσή τους οι αγρότες. Εξήγησε τη σημασία συνέχισης χρήσης τους για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και τις βελτιώσεις που θα γίνουν στην επιτόπια παρατήρηση. Για την επίτευξη της αναβάθμισης των αποτελεσμάτων και την σωστότερη αποτύπωση των αγροτεμαχίων, ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο θα διαθέτει από φέτος εκπαιδευμένο χειριστή drone.

Νέες ποικιλίες και εκπαιδευτικό ταξίδι

Τέλος ο Γενικός Διευθυντής του ΑΣ Ορχομενού Βασίλης Τσαγαλάς, παρουσίασε τις νέες ποικιλίες βάμβακος και τις οικονομικές συμφωνίες που τις ακολουθούν για την τρέχουσα περίοδο. Η συνάντηση έκλεισε με την παρουσίαση αναλυτικού προγράμματος του εκπαιδευτικού ταξιδιού στο Βέλγιο και την Γαλλία (θα ακολουθήσει σχετικό άρθρο και φωτογραφικό υλικό).