Διευκρινήσεις από το ΥπΑΑΤ για μισθωτήρια, ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

Απόδειξη νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων που θα δηλωθούν στο ΟΣΔΕ

Διευκρινήσεις από το ΥπΑΑΤ για μισθωτήρια, ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (κτηματολόγιο).

Διευκρινήσεις από το ΥπΑΑΤ για μισθωτήρια, ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (κτηματολόγιο).

Σε συνέχεια ερωτημάτων αγροτών και οργανώσεων τους και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του κτηματολογίου στη χώρα καθώς και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την σωστή προετοιμασία των αγροτών και τα οποία, θα περιληφθούν στην σχετική εγκύκλιο του ΟΣΔΕ 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων

1. Όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

2. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του Α.Τ.ΑΚ ανά περίπτωση.

3. Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Β. Αναγραφή – ΚΑΕΚ: Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023

2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ)

Γ. Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ: Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου

1. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου  ελέγχου της νόμιμης κατοχής.

2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

2.1 Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ,

2.2 Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.

Με συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ μέσω Web Services απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για να μην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στην διάθεσή τους τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε περιπτώσεις εντοπισμού δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών εγγράφων.

Δ. Δημόσιες εκτάσεις:

Οι δημόσιες εκτάσεις θα υπάρχουν στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS) ώστε να το γνωρίζουν οι παραγωγοί κατά την ψηφιοποίηση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δημόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη.

Πηγή: Αγρότυπος

Αποτελέσματα Ημερίδας “ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027”

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα
NEA KAP 2023-2027
"Προκλήσεις, Ευκαιρίες & Προβληματισμοί"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα με θέμα: ΝΕΑ ΚΑΠ 2023-2027 από τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό Ορχομενού σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ διοργανώνει την περασμένη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Ορχομενού “Πέτρινα”.

Οι εισηγητές της ημερίδας ανέπτυξαν τις προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει ο αγρότης έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει μέρος του εισοδήματός του από την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με την μορφή επιδοτήσεων.

Έγινε εκτενής ανάλυση των προβληματισμών της μετάβασης σε μία γεωργία με όλο και πιο πράσινη προσέγγιση. Αναφέρθηκε επίσης η συμβολή της κρίσης της πανδημίας, καθώς και της πιο πρόσφατης πολεμικής κρίσης στην Ουκρανία και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν τον γεωργικό τομέα.

Δεν παραλήφθηκε η επισήμανση των νέων υποχρεώσεων στις καλλιεργητικές πρακτικές για την αποφυγή ποινών που θα μειώσουν  το ποσό της επιδότησης.

Τέλος αναλύθηκαν τα νέα οικολογικά σχήματα γνωστά και ως eco-schemes, τα οποία συμπληρώνουν με τις δράσεις τους, το υπόλοιπο από το ποσό της βασικής ενίσχυσης που θα μειωθεί με την έναρξη της νέας ΚΑΠ.

Έγινε ξεκάθαρη η κατεύθυνση σε πιο “πράσινες” πρακτικές και δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στη συμμετοχή συλλογικών σχημάτων (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών κ.α.) τα οποία παρέχουν με μεγαλύτερη ευκολία βοήθεια στους παραγωγούς.

Οι ομιλητές με σειρά παρουσίασης ήταν οι παρακάτω:
Χαράλαμπος Κασίμης, ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ.
Μόσχος Κορασίδης, Γενικός διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Πρώην Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ.
Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ Κεντρικής Ελλάδας και Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων.