Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα πιστοποίησης

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση για το βαμβάκι της Ομάδας Βαμβακοπαραγωγών Συνεταιρισμού Ορχομενού.

Το βαμβάκι που συλλέχθηκε στο συγκεκριμένο project πληρώθηκε με 60 λεπτά το κιλό από τα εκκοκκιστήρια ΜΙΧΑΣ Α.Ε. τιμή που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη Πανελλαδικά.

Περισσότερα