Επιθεώρηση Ψεκαστικών

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012, όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται να περάσουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση έως 26 Νοεμβρίου 2016.

Περισσότερα