Δηλώσεις ΟΣΔΕ στον Ορχομενό από 9/3

Μετά από προσπάθειες, οι οποίες απέδωσαν καρπούς, για την εξυπηρέτηση των αγροτών η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση Ορχομενού “Α.Σ.Πετρομαγούλας” σε συνεργασία με την εταιρία AGROCON I.K.E ξεκινά τις διαδικασίες για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Περισσότερα