Μήπως υπάρχει πρόβλημα με τις Ομάδες Παραγωγών στην Ελλάδα;

Αποφεύγουν τη συνεργατικότητα οι Έλληνες παραγωγοί

Γράφουν: Γεωργία Μπόχτη, Μαρία Αντωνίου

Ελλειψη συνεργατικής κουλτούρας, παραοικονοµία και ένα επιβαρυµένο παρελθόν που έχει στιγµατίσει την έννοια του συνεταιρισµού στην Ελλάδα συνθέτουν το βασικό τρίπτυχο της αποδεδειγµένης αδυναµίας για τη σύσταση και λειτουργία οµάδων και οργανώσεων παραγωγών στη χώρα.

Περισσότερα