Το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι δημαιρεσίες για το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, μετά την σχετική εκλογική διαδικασία που προηγήθηκε.

Περισσότερα