Ποιες αγροτικές επιδοτήσεις κατάσχονται από τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Μόνο οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς πόρους καθώς και οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επενδυτικούς σκοπούς (που καταβάλει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ), περιλαμβάνονται στις ενισχύσεις προς τους αγρότες που δεν επιτρέπεται να κατάσχονται για χρέη προς το Δημόσιο.

Περισσότερα