Συνεργασία Α.Σ.Ορχομενού και βιομηχανίας τομάτας Δ.Νομικός Α.Ε.

Σε συνεργασία μεταξύ των Τοματοπαραγωγών, μελών του Συνεταιρισμού και της Βιομηχανίας τομάτας Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ  Α.Ε. προχώρησε ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ .

Περισσότερα