Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el
  • en

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Home ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Envsi

Ιστορία

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1932 ως Γεωργικός Πιστωτικός και Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Πετρομαγούλας, από αγρότες του χωριού Πετρομαγούλα.

Το 1934 ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή εγκαταστάσεων στον ιδιόκτητο χώρο του Συνεταιρισμού συνολικού εμβαδού τεσσάρων στρεμμάτων.

Το 1935 κατασκεύαστηκε και λειτούργησε το εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού , το οποίο τροφοδοτούσε με ηλεκτρικό ρεύμα ολόκληρη την περιοχή που σήμερα είναι η κωμόπολη του Ορχομενού.

Έως την Κατοχή ο Συνεταιρισμός ήταν ο μοναδικός Οργανισμός εμπορίας των αγροτικών προϊόντων που παράγονταν στην περιοχή, αλλά και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το 1951 κατασκευάστηκε το Εκκοκκιστήριο το οποίο ήταν το μεγαλύτερο σε δυναμικότητα σε ολόκληρο το νομό Βοιωτίας.

Το 1952 ιδρύθηκε η κοινοπραξία των συνεργαζόμενων Συνεταιρισμών Πετρομαγούλας, Καρυάς και Ρωμέϊκου με σκοπό την διαχείριση και εκμετάλλευση των εργοστασίων εκκοκκισμού βάμβακος, ηλεκτροφωτισμού, Αλευρόμυλου και των αποθηκών, τα οποία βρίσκονταν σε δύο οικόπεδα . Το ένα στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού στην Πετρομαγούλα και το άλλο έξω από την πόλη της Λιβαδειάς (νερόμυλος και εκκοκκιστήριο μικρής δυναμικότητας).

Το 1958 η ΔΕΗ εξαγόρασε το εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού και με τα κεφάλαια που εξοικονομήθηκαν κατασκευάστηκε ένα σύγχρονος κυλινδρόμυλος στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού.

Τη δεκαετία του ’80 ο Συνεταιρισμός ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα ιδίως στην προμήθεια εφοδίων, σπόρων και λιπασμάτων.

Στο νέο καταστατικό, σύμφωνα με τον νόμο 4015/11 η σημερινή ονομασία του Συνεταιρισμού είναι ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ «Συνεταιρισμός Πετρομαγούλας».

Δραστηριότητες

Σήμερα ο Συνεταιρισμός έχεις αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες όπως:

  • συμβουλευτική αγροτών
  • σεμινάρια και εκπαίδευση αγροτών
  • σπορόκεντρο σίτου
  • πιστοποίηση αγροτών για ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων
  • πιστοποίηση καλής λειτουργίας ψεκαστικών
  • ομάδες παραγωγών βάμβακος, σίτου και ντομάτας
  • προμηθευτική δράση
  • πιστοποίηση του εταιρικού σχήματος που συμμετέχει ως φορέας B για την υποβολή της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας

Μέλη & Συμβούλιο Διοίκησης

Ο Συνεταιρισμός έχει σήμερα 149 μέλη και έδρα τον Ορχομενό.

Ανώτατο όργανο με βάση το καταστατικό του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση των μελών – παραγωγών. Το Συμβούλιο Διοίκησής του αποτελείται από πέντε μέλη:

Πρόεδρος Βασίλης Τσαγαλάς, οικονομολόγος, παραγωγός
Αντιπρόεδρος Γιώργος Ραμαντάνης, παραγωγός
Ταμίας Παναγιώτης Κλαρούδας, παραγωγός
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Γιάννης Ζαννιάς, παραγωγός
Μέλος Κυριάκος Κυριαζής, παραγωγός