Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el
  • en

Πιστοποιημένο Βαμβάκι Ορχομενού

project-01-01
Pioneer-04
project-01-03

1. Η ΙΔΕΑ

Η πρόκληση να αλλάξει η νοοτροπία των αγροτών απέναντι στην έννοια του συνεταιρισμού, η οργάνωσή τους σε ομάδες και η βελτιστοποίηση της αγροτικής δραστηριότητας της περιοχής, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση και την επίτευξη υψηλότερης τιμής πώλησης του παραγόμενου προϊόντος.

2. Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Δημιουργήθηκε μια ομάδα βαμβακοπαραγωγών, εκ των οποίων 32 καλλιεργητές εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία για την παραγωγή πιστοποιημένου βαμβακιού. Η ύπαρξη ονοµασίας προέλευσης στο προϊόν, αποτρέπει κερδοσκοπία στην τιµή του. Η παραγωγή πιστοποιηµένου προϊόντος –και συγκεκριμένα στο βαμβάκι– σηµαίνει ότι διεκδικεί επάξια μία θέση στην παγκόσµια αγορά και το προϊόν δεν πωλείται χύµα.

3. Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος cotton best eu, που στηρίχτηκε στην επιλογή συγκεκριμένου σπόρου ST 318 της εταιρείας Pioneer Hi-Bred Hellas, ο οποίος ταιριάζει στο έδαφος και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής (κάμπος Κωπαΐδας), εντάχθηκαν συνολικά 1.150 στρέμματα. Την πιστοποίηση του προϊόντος και όλου του εγχειρήματος ανέλαβε η TÜV-Hellas.

project-01-04a
project-01-05
project-01-04

4. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η πρώτη συγκομιδή απέδωσε, 350 κιλά / στρέμμα, περίπου 400 τόνους βαμβάκι εξαιρετικής ποιότητας, με υψηλή λευκότητα και το σημαντικότερο, με τα ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις μπάλες.

* Ακολουθεί πίνακας με λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστηκά.

5. Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Η επιβράβευση ήρθε με την επίτευξη μεγαλύτερης τιμής εκκοκκισμού κατά έξι λεπτά το κιλό επιπλέον της μέσης τιμής, δηλαδή η τελική τιμή εκκόκκισης έφτασε τα 60 λεπτά το κιλό, η υψηλότερη σε όλη την Ελλάδα για το 2016. Μάλιστα, η διαδικασία των προσφορών από τα εκκοκκιστήρια της περιοχής ήταν «κλειστή» και το εκκοκκιστήριο Μίχα ήταν αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά.

6. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τη νέα καλλιεργητική χρονιά θα συνεχιστεί ξανά η ίδια προσπάθεια με περισσότερα στρέμματα. Το ενδιαφέρον των μελών μέχρι τώρα και ποικίλες ενδείξεις, κάνουν τη συμμετοχή να  ξεπερνά τα 50 μέλη με πάνω από 2.000 δηλωμένα στρέμματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΙΝΑ (%)

MICRONAIRE

ΜΗΚΟΣ ΙΝΑΣ (mm)

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ (%)

ΑΝΤΟΧΗ(g/tex)

Rd

Yellowness (+b)
38.0

4.0

29.0

84.0

32.7

77.1

8.2