Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04 (Νιτρορύπανση)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανάρτησε σε excel την λίστα με το επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο για το μέτρο της νιτρορύπανσης.

Κατεβάστε το αρχείο από κάτω για να δείτε ποιες καλλιέργειες είναι επιλέξιμες.

  • Οι ομάδες καλλιέργειας Α είναι για αγρανάπαυση.
  • Οι ομάδες καλλιέργειας Β είναι για αμειψισπορά.

φυτικό-κεφάλαιο.xls

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περάσετε από τα γραφεία του Συνεταιρισμού, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 13:00.

Ετικέτες:

Σχολιάστε