Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Καλή σπορά!

Οι σπορές βαμβακιού και άλλων καλλιεργειών έχουν αρχίσει για τα καλά.

Με την ευκαιρία, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ να μην πετάνε μετά το τέλος της σποράς, τις συσκευασίες των σπόρων, λιπασμάτων και φαρμάκων, καθώς και κάθε είδους σκουπίδια. Πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, το χώρο εργασίας και το περιβάλλον μας!

Καλή σπορά και καλό φύτρωμα!

Ετικέτες:

Σχολιάστε