Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Κατευθύνσεις ενόψει της επερχόμενης περιόδου σποράς δίνει η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος

(Αποτελούμενη από Βαμβακοπαραγωγούς και Εκκοκκιστές σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε αναμονή της περιόδου σποράς του βαμβακιού, στα πλαίσια της αναβάθμισης του προϊόντος, με σκοπό να επιτευχθούν Yψηλότερες Tιμές Πώλησης, σας προτείνουμε τα ακόλουθα:

1. Να συνεργαστείτε στενά με τους Γεωπόνους σας ώστε να εφαρμοστούν πλήρως τα Φιλοπεριβαλλοντικά Καλλιεργητικά Πρότυπα Αειφόρου Ανάπτυξης (ορθολογική χρήση νερού και εισροών).
2. Να ζητήσετε την πιστοποίηση της παραγωγής σας, σύμφωνα με τα Εθνικά πρότυπα καλλιέργειας AGRO 2.1 και AGRO 2.2., ώστε να συγκομίσετε και να πουλήσετε πιστοποιημένο, Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Βαμβάκι.
3. Να λάβετε μέρος σε εκπαιδεύσεις, που υλοποιούνται από φορείς και επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε τα καλλιεργητικά πρότυπα.
4. Να συνδράμετε στην ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του Ελληνικού Βάμβακος επιλέγοντας ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, σε συνεργασία με τους γεωπόνους και τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις της περιοχής σας, που θα παράγουν:

  • Micronnaire κάτω από 4,7
  • Μήκος ίνας κατ’ ελάχιστο 28 χιλιοστά

Το ελληνικό βαμβάκι είναι πολύ σημαντικό προϊόν για την εθνική οικονομία της χώρας αλλά και για εμάς που το παράγουμε οφείλουμε να εργαστούμε για την αναβάθμισή του, δημιουργώντας ΥΠΕΡΑΞΙΑ για το προϊόν και σταθερά ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ για τον κλάδο.

Σας Ευχόμαστε Ολόψυχα Επιτυχημένη Σπορά!
το Δ.Σ. της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος
Απρίλιος (2017)

Ετικέτες:

Σχολιάστε