Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Home Ανακοινώσεις ()

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα πιστοποίησης

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση για το βαμβάκι της Ομάδας Βαμβακοπαραγωγών Συνεταιρισμού Ορχομενού.

Το βαμβάκι που συλλέχθηκε στο συγκεκριμένο project πληρώθηκε με 60 λεπτά το κιλό από τα εκκοκκιστήρια ΜΙΧΑΣ Α.Ε. τιμή που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη Πανελλαδικά.

Περισσότερα

Επιθεώρηση Ψεκαστικών

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012, όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται να περάσουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση έως 26 Νοεμβρίου 2016.

Περισσότερα

Συνεργασία Α.Σ.Ορχομενού και βιομηχανίας τομάτας Δ.Νομικός Α.Ε.

Σε συνεργασία μεταξύ των Τοματοπαραγωγών, μελών του Συνεταιρισμού και της Βιομηχανίας τομάτας Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ  Α.Ε. προχώρησε ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ .

Περισσότερα

Δηλώσεις ΟΣΔΕ από τις 11 Απριλίου

Η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2016, δηλαδή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, θα ξεκινήσει από τις 11 Απριλίου, Δευτέρα, με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής αυστηρά την 15η Μαΐου.

Περισσότερα

Επιστροφή του Φ.Π.Α.

Όσοι αγρότες του ειδικού καθεστώτος (όσοι δεν τηρούν βιβλία ) επιθυμούν να υποβάλλουν τα τιμολόγιά τους για επιστροφή του Φ.Π.Α. να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού Πετρομαγούλας καθημερινά από 9:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Περισσότερα