Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Κατηγορία: Αφιέρωμα

Home Αφιέρωμα

Η εκτίμηση της ποιότητας του βαμβακιού και οι παράγοντες που την καθορίζουν

Του Δημήτρη Λεωνιδάκη (Γεωπόνος)

Η ποιότητα του βαμβακιού είναι έννοια που καθορίζεται διαφορετικά για τον κάθε ενδιαφερόμενο και εκτιμάται με διαφορετικούς τρόπους. Άλλα είναι τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον εκκοκκιστή (κυτίο, μήκος ίνας, micronaire) και άλλα αυτά που ενδιαφέρουν τα κλωστουργία (αντοχή, λεπτότητα , ομοιομορφία, χρώμα , neps).

Περισσότερα