Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Ανανεώθηκε για άλλα τέσσερα χρόνια η ανταλλαγή των κτιρίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού με το Δήμο Ορχομενού

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού με τις τελευταίες τους διοικήσεις είναι και η ανάδειξη και ακόμη καλύτερη εκμετάλλευση της ακίνητης του περιουσίας.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την αριθμ. 135/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού, πάντα με βάση την αγαστή συνεργασία των δύο εταίρων, παρατάθηκε για άλλα τέσσερα χρόνια το μίσθωμα – ανταλλαγής των κτιρίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού έτη προκειμένου να συστεγαστούν και να λειτουργήσουν στο εν λόγω συγκρότημα οι υπηρεσίες του ΚΕΠ, του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης, το Αγροτικό Ιατρείο, RISE, κάτω από τους ίδιους όρους ανταλλαγής όπως η απόφαση 29/2012 αναφέρει και αφού γίνει διόρθωση στον αγρό 11 στρεμμάτων δίπλα στο ντοματάδικο που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί ή να εκμεταλλευτεί σήμερα ο Αγροτικός Σύλλογος, με ανάλογης έκτασης καλλιεργήσιμο αγρό, αφού αυτό αποδεσμευτεί από την μίσθωσή του.

Το τελευταίο σκέλος της απόφασης έρχεται να διορθώσει μια πολύχρονη εκκρεμότητα και καταγράφεται ως ένα ακόμη υπέρ των ενεργειών της Διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού.

Πηγή: Orchomenos-Press

Ετικέτες:

Σχολιάστε