Ο Συνεταιρισμός προσφέρει υποτροφία στο μεταπτυχιακό του EAΠ “Γεωργία Ακριβείας”

Ο ΑΣ Ορχομενού προσφέρει πλήρη υποτροφία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με θέμα “Γεωργία Ακριβείας”. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν και να γίνουν αποδεκτοί από το ΕΑΠ, και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Η υποτροφία θα δοθεί σε αυτόν που θα πετύχει την υψηλότερη βαθμολογία στο τέλος του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει 6μηνη διάρκεια (Οκτώβριο 2019 – Φεβρουάριο 2020).

Βασική προϋπόθεση είναι:

Περισσότερα