Συνεργασία ΑΣ Ορχομενού και ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα στην εδαφολογική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής των χωραφιών των μελών του.

Περισσότερα