Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Επιθεώρηση Ψεκαστικών

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012, όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται να περάσουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση έως 26 Νοεμβρίου 2016.

Ο Συνεταιρισμός Πετρομαγούλας οργάνωσε έλεγχο στις εγκαταστάσεις του από εγκεκριμένο κέντρο ελέγχου ψεκαστικών (κινητή μονάδα) μόνο για τα μέλη του. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του συνεταιρισμού 2261 032773.

Ακολουθεί λίστα με τον απαραίτητο εξοπλισμό που πρέπει να έχουν τα ψεκαστικά των μελών του Συνεταιρισμού, πριν από τη διεξαγωγή του ΚΤΕΟ.

  • Μανόμετρο σε λειτουργία ανά μία ατμόσφαιρα σε χαμηλή πίεση
  • Αντισταλαγματικά φίλτρα
  • Εξωτερικός δείκτης στάθμης
  • Φίλτρα γραμμής σε κάθε σημείο τροφοδοσίας

Επίσης τα ψεκαστικά θα πρέπει να είναι πλυμένα.

 

Ετικέτες:

Σχολιάστε